homeCompanyServicesContacts
Оборудване за топене на метали и сплави

Методът на индукционно топене осигурява значителни предимства пред топенето с вагрянка и електродъгови пещи по отношение на:
равномерна температура на стопилката и разпределение на легиращите елементи вследствие разбъркващото действие на      електромагнитното поле;
 • постигане точен състав на сплавта;
 • намалено изгаряне на метала;
 • висок коефициент на полезно действие;
 • икономия на суровини,горива и енергия;
 • подобряване хигиената на труда и екология;
 • Пещи за топене на метали с вместимост 60 kg до 2500 kg
 • Тиристорни преобразуватели с мощност 50 kW до 1600 kW;Оборудване за обемно индукционно нагряване на ковашко пресови заготовки преди горещо щамповане.

   
 • Тиристорни преобразуватели на  повишена честота с мощност от 160 kW до 1600 kW.
 • Номинална честота - 500 Hz ÷ 2500 Hz.
 • Диаметър на нагряваните заготовки – от ø30÷ ø200 mm.


Оборудване за повърхностно закаляване и термична обработка.

 • Генератори за  закалка с мощност от 5 kW до 100 kW.
 • Номинална честота - 10 KHz ÷ 440 KHz.
 • Дълбочина на закаления слой – от 2,5mm до 6 mm.